Besøg hos Valorlux

VALORLUX

Den 9. april 2014 mødtes vi i Bech-Kleinmacher ved Mosel.
Vi skulle se nærmere på virksomheden Valorlux, der står bag de kendte lyseblå affaldsposer, som enhver husholdning i Luxemborg kan få udleveret gratis gennem sin kommune med henblik på indsamling af affald, som kan "recycles".

Vi blev modtaget af 2 medarbejdere fra henholdsvis Hein og Valorlux, som indledte med at fortælle os om virksomheden og med slides forklarede, hvordan de lyseblå poser efter indsamling modtages og sorteres i hhv. klar plastic, farvet plastic, "Tetrapak-emballage", jern og aluminium. Herefter så vi en lille film, der viste processen.

Bagefter blev vi vist rundt og så, hvordan affaldet bliver håndteret via transportbånd og sorteringsmaskiner. Det viste sig, at ikke alt kan klares af maskiner, så visse dele af sorteringen må foregå manuelt, hvor medarbejdere står langs et samlebånd og fjerner ikke genanvendelige genstande, og det går imponerende hurtigt!
Endelig bliver affaldet presset i ballepressere, hvorefter det bliver kørt til recycling.

Som afslutning på besøget bød vores gæstfri værter på et glas cremant, en genbrugs indkøbspose og en kuglepen.

Og traditionen tro afsluttede vi arrangementet med en hyggelig frokost på en restaurant i Remerschen.

Venlig hilsen
Merete Lynge

Klik her for at få dit eget GoMINIsite