Borgerservice i Luxembourg
Borgerservice i Luxembourg fremover

Det danske Udenrigsministerium lancerede den 16. januar 2014 en reform af den danske udenrigstjeneste, der indebærer en justering af netværket af danske repræsentationer i udlandet. Reformen omfatter mere end 25 lande og indebærer blandt andet, at Danmark lukker sin ambassade i Luxembourg. Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside her.
 
Danske interesser ift. Luxembourg vil pr. 1. august 2014 overordnet blive varetaget af Den Danske Ambassade i Bruxelles. Konsulære sager vil blive varetaget af Den Danske Ambassade i Bruxelles i samarbejde med Det Danske Konsulat i Luxembourg.
 
Borgerservice efter 1. juni 2014
Den sidste dato for borgerhenvendelser på ambassaden i Luxembourg vil være den 1. juni 2014. Efter denne dato henvises til Det Danske Konsulat i Luxembourg samt Den Danske Ambassade i Bruxelles, afhængig af sagernes karakter, se nedenfor.
Mellem 1. juni og 1. august kan man forsat rette telefoniske henvendelser til Den Danske Ambassade i Luxembourg, men vil f.s.v. angår borgerservice blive omstillet til Det Danske Konsulat eller Den Danske Ambassade i Bruxelles. Pr. 1. august overtager Det Danske Konsulat ambassadens telefonnummer. 
Mailhenvendelser rettes ligeledes efter 1. juni til Det Danske Konsulat eller Den Danske Ambassade i Bruxelles, se kontaktinfo nedenfor.

Håndtering af forskellige borgerservicesager:

 
  • Udstedelse af pas
 
Som noget nyt vil man, som voksen dansker (over 12 år), fremover kunne ansøge om nyt pas i Luxembourg. Dette har ellers ikke været muligt siden indførelsen af de nye biometriske pas. Fremadrettet vil ambassaden i Bruxelles komme på to årlige besøg på Det Danske Konsulat i Luxembourg med mobilt biometrisk udstyr. På disse dage vil det være muligt ved personligt fremmøde og med forudgående tilmelding, at indgive en ansøgning om dansk pas.
 
Alternativt kan ansøgninger om dansk pas, som hidtil, indgives ved personligt fremmøde på en hvilken som helst dansk repræsentation i udlandet, som er udstyret til at kunne udstede biometriske pas. Blandt disse er ambassaden i Bruxelles den nærmeste.
En anden mulighed er at søge om pas under ophold i Danmark. Dette gøres ved at tage kontakt til Borgerservice hos en dansk kommune efter eget valg. Passene vil fremover stadig kunne udleveres hos Det Danske Konsulat i Luxembourg.
  • Udstedelse af nødpas/provisorisk pas, børnepas og pasforlængelse
I akutte tilfælde, hvor man ikke har et gyldigt pas til at kunne rejse ud af Luxembourg, kan Det Danske Konsulat udstede et midlertidigt (provisorisk) dansk pas eller forlænge et udløbet pas.
Det Danske Konsulat kan ligeledes udstede børnepas (børn under 12 år).
  • Akut behov for konsulær bistand
Nødstedte danskere med et akut behov for konsulær bistand i Luxembourg kan rette henvendelse til Det Danske Konsulat i Luxembourg, eller til Den Danske Ambassade i Bruxelles.
Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter har døgnåbent og kan ligeledes kontaktes på (+45) 33 92 11 12 eller e-mail: BBB@um.dk.
  • Stemmeafgivelse
Brevstemmeafgivelse vil fremover være muligt hos Det Danske Konsulat i Luxembourg.
  • Ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret, visum, opholdstilladelse o.lign.
Ansøgninger om bevarelse af dansk indfødsret indsendes direkte til Indfødsretskontoret i Justitsministeriet i Danmark.
Personer, der ønsker at ansøge om visum, opholdstilladelse/familiesammenføring og tilbagerejsetilladelse samt andre ansøgninger om opholdstilladelse henvises til ambassaden i Bruxelles. Find nærmere information og kontaktoplysninger her.
  • Andre opgaver
Andre sager såsom certificeringer og oversættelser vurderes fra sag til sag og forelægges ambassaden i Bruxelles enten pr. mail eller telefonisk.
  • Registrering på danskerliste
Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Luxembourg – uanset opholdets varighed – opfordres til at registrere sig på Danskerlisten med henblik på eventuel kontakt i tilfælde af akut opståede krisesituationer.
Fremtidig information

Fremtidig information vil blive kommunikeret på http://luxembourg.um.dk samt http://belgien.um.dk.  I forbindelse med ambassadens lukning vil http://luxembourg.um.dk overgå til at blive en enkel kontaktside indeholdende referencer og kontaktoplysninger.
 


 
 
  Consulat de Danemark

1, Rue J.P. Brasseur,
 L-1258 Luxembourg

Tel: +352 22 21 22-1
consulatdedanemark@as-avocats.com

Åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 09-12 og 13-17
Fredag kl. 09-12


,Den Danske Ambassade i Bruxelles

73B, Rue d’Arlon/Aarlenstraat
1040 Bruxelles

Tel: +32 (0) 2 233 09 00 
bruamb@um.dk 

Åbningstider:
(visum og opholdstilladelse)

Tirsdag kl. 10-12


Åbningstider:
(pas)

Mandag kl.10-12.30
Onsdag kl. 12-15
Fredag kl. 10-12.30 

Parkeringsmuligheder:
Parkeringshus ”Loi” (Interparking)
85, Rue de la Loi
1040 Bruxelles

 

 
 
   
Klik her for at få dit eget GoMINIsite