Medlemsliste
60+ Netværket har ca. 100 medlemmer.

Medlemmer der er optaget på medlemslisten med navn og adresse får tilsendt en opdateret medlemsliste ca. fire gange årligt.

Ønsker du at blive optaget på medlemslisten, kontakt 60plusnet@gmail.com
Klik her for at få dit eget GoMINIsite