Nyttig information om Luxembourg

Når man er ny i Luxembourg, kan det nogle gange være svært at vide, hvordan f.eks. det Luxembourgske system fungerer eller mere simpelt, hvordan man bruger tog og bus, bestiller en taxi eller ringer efter hjælp ved alvorlig sygdom eller et ulykkestilfælde.

I dette afsnit prøver vi at give svar på nogle af disse spørgsmål.

 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite