Sygesikring

I Luxembourg findes der to sygesikringskort, "Sécurité sociale" der skal benyttes ved behandlinger i Luxembourg samt det "Blå sygesikringskort", der skal bruges udenfor Luxembourg.

"Sécurité sociale" kortet skal man altid have i Luxembourg  og fås ved henvendelse til Centre Commun de la Sécurité Sociale (www.ccss.lu)

Det "Blå sygesikringskort" skal man enten have fra Danmark eller fra Luxembourg.
Er man selv eller ægtefællen forholdsvis nytilflyttet og får dansk folkepension, er det Danmark, der udsteder det  "Blå sygesikringskort". Bestilles via www.borger.dk.
Modtager ingen af ægtefællerne dansk folkepension, så er det Luxembourg, der udsteder det "Blå sygesikringskort". Dette vil da være trykt på bagsiden af "Sécurité sociale" og kun gælde kort tid af gangen.
Man skal selv være opmærksom på at få det fornyet. Kan gøres elektronisk på www.ccss.lu eller www.cns.lu.I Luxembourg betaler man selv regningen for læge/tandlægebesøg. Den betalte original regning sendes herefter til Caisse nationale de santé - www.cns.lu (sendes ufrankeret), der beregner refusion og indsætter denne på den opgivne bankkonto.

Du kan læse om de sociale rettigheder i Luxembourg på følgende link.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=da

Der kan vælges mellem en engelsk, tysk og fransk version. 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite