En dag i Beckerich

Onsdag den 13. november 2013  
 
På denne solrige efterårsdag havde mange forventningsfulde 60+-ere sat kursen mod Beckerich kommune i det vestlige Luxembourg for at opleve et usædvanligt, lokalt projekt.

Vores guide for dagen, Julia Schrell, bød velkommen og belyste gennem sit foredrag, ledsaget af en film, hvordan landsbyen Beckerich, der for godt 20 år siden var truet af afvandring, i dag fremstår som et mønstereksempel på, hvordan alternativ energi kan udgøre en væsentlig del af energiforsyningen i et mindre samfund.

Efter en god frokost kiggede vi først ind i sportshallen, som pga. solfangere, optimal isolering og udnyttelse af regnvandet nærmest er energineutral.
Derefter fik vi mulighed for at besigtige biogas-anlægget, hvortil de godt 20 landmænd, som også er andelshavere, leverer "råvarerne", samt træfliskedel-anlægget. Fra de to anlæg produceres el til el-nettet (og derigennem til byen) og fjernvarme til et par hundrede husstande i byen. 

En fin og tankevækkende dag.                              


 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite