Hvem er vi i 60+ Netværket?

60+ Netværket blev oprettet i 2011, hvor en herboende dansk advokat og den daværende danske præst registrerede et behov for et netværk for den nye gruppe danskere, som i en moden alder flytter til Luxembourg.

Samtidig kunne den gruppe af danskere, der er blevet bosiddende hernede, efter at de er gået på pension, også have glæde af et forum, hvor de kunne mødes med jævnaldrende.

De to damer tog initiativ til et møde i præstegården her i Luxembourg. Vi var en gruppe på 19 personer, som mødte op og som hurtigt blev enige om, at vi ville starte noget sammen.

Advokaten anbefalede os blot at kalde det et ”netværk”, idet vi så ikke skulle lave så meget papirarbejde, som hvis vi var en forening. (F.eks. ingen generalforsamlinger.)

Vi fik nedsat en lille styregruppe på fire medlemmer og i efteråret 2011 blev formålet for netværket fastlagt og første arrangement blev afholdt i november 2011.

Vi tilstræber at afholde ét arrangement om måneden. Gerne om formiddagen - hvorefter vi spiser frokost sammen. Hvis det er muligt, afholdes møderne den anden eller tredje onsdag i måneden.

Der opkræves ikke særskilt kontingent for at deltage i netværkets aktiviteter, men den enkelte betaler selv for de aktiviteter, som den pågældende deltager i. Desuden betales frokosten ligeledes individuelt. (Styregruppen sørger efter hvert arrangement for at ajourføre et lille regnskab således, at vi holder styr på vores beskedne kassebeholdning.)

Netværket har en adresseliste, som med jævne mellemrum sendes rundt til de medlemmer, som også selv ønsker at stå på denne. Det er helt frivilligt, om man ønsker at stå på denne liste med fulde adresseoplysninger. Vælger man kun at opgive sin e-mail-adresse, er dette også en mulighed. (I så fald får man ikke tilsendt adresselisten, men alene invitationer og informationer.)

For at kunne deles om opgaverne har vi en mailbox, som vi kommunikerer med netværkets medlemmer på: 60plusnet@gmail.com - Fra denne mail-adresse sender vi invitationer ud og modtager tilmeldinger.

Enhver i 60+ må og kan skrive rundt til alle i netværket, hvis den enkelte har information, som anses for at være af interesse for netværkets medlemmer, har spørgsmål eller ønsker hjælp fra andre. Styregruppen henstiller dog til, at man i sidstnævnte tilfælde svarer hinanden direkte, altså som kommunikation mellem enkeltpersoner.

At der var behov for netværket, viser den store interesse, der er for at være medlem af netværket samt for at deltage i vores aktiviteter. P.t. er vi ca. 100 medlemmer.

Har du/I spørgsmål vedr. netværket, er du/I velkomne til at kontakte os på netværkets mailadresse 60plusnet@gmail.com

Klik her for at få dit eget GoMINIsite