Besøg på Fort Hackenberg

Besøg på Fort Hackenberg den 21. maj 2014
 
“Vi var 22 personer, som den 21. maj mødtes kl. 09.45 I den lille franske landsby Veckring I Frankrig for at besøge Fort Hackenberg, et enormt underjordisk fort, som blev bygget 1929 – 1933. Det var et led I Maginot-linjen, der skulle være Frankrigs forsvar mod Tyskland, som landet – med god grund, som det viste sig - følte sig meget lidt tryg ved. Desværre viste Maginot-linjen og fortet sig at være helt nyttesløse, da tyskerne under 2. verdenskrig gik gennem Ardennerne og Belgien ind I Frankrig, og således omgik Maginot-linjen. I 1940 overgav fæstningsanlægget Fort Hackenberg sig uden kamp til tyskerne. Disse blev I fortet under hele krigen, indtil amerikanerne I 1944 fordrev dem og indtog fortet. I vore dage kan fortet besøges med guide, ellers tjener det nu som før intet formål.
 
Hyggen inden I fortet holdt sig inden for snævre grænser. Der var både koldt og klamt I de endeløse gange. Ind imellem kørte vi med et tidligere munitions-tog ad en jernbanelinje med en samlet længde på 4 km. Gangene selv er sammenlagt 10 km lange, og dagens lys trænger aldrig ind. Alt er ganske velholdt, da der jo aldrig fandt regulære kamphandlinger sted. Foruden voldsomme våbeninstallationer og maskinrum så vi køkkener, hospital, tandlægeklinik, sovesale osv., som gav et indtryk af dagligdagen for de 1000 soldater og 43 officerer, som opholdt sig I fortet.
 
Det er næsten uhyggeligt at tænke på, at mennesker har kunnet udtænke og konstruere et forsvarsanlæg som Fort de Hackenberg, det gav stof til megen eftertanke. På plussiden nævntes, at både konstruktion og drift af forsvarslinjen gav arbejde til mange mennesker. Men en del af os glædede os nok ved tanken om, at den slags groteske anlæg og behovet for dem (forhåbentlig) hører fortiden til. Det var dejligt at være ude I frisk luft igen og slutte af med et dejligt måltid på Relais du Fort I landsbyen Helling.”
 
Venlig hilsen
Gunvor

Klik her for at få dit eget GoMINIsite