CFL
Besøg på CFL Multimodal den 21. oktober 2015
 
22 glade personer var mødt til dette spændende arrangement, som forinden – i parentes – nok kunne lyde til at være en kende uinteressant. Indtil man opdagede, hvad det i grunden var for en virksomhed. Og i vores lille Luxembourg, som i denne henseende er centrum i Europa.
 
Ganske vist blev indlægget afviklet på engelsk, men der blev dog ikke udleveret materiale herom på engelsk. Derfor henvises derfor til vedhæftede PDF-filer terminaux intermodaux og key figures.
 
Det første PDF-dokument beskriver visuelt – og på fransk – historien om CFL Multimodal tillige med deres fremtidsvisioner, som allerede er i fuld gang på området, hvor der på en kæmpemæssig  byggeplads bygges på livet løs, så de er parate til de store udfordringer på områderne:
 
logistik, togtransport, infrastruktur, warehousing og administration.
 
CFL Multimodal er et samarbejde mellem 8 forskellige contractors, såvel regeringer som private.
 
Efter denne korte introduktion i et mødelokale, blev alle udstyret med en orange sikkerhedsvest, som vi fik lov til at beholde.
 
Efterfølgende blev vi i bus kørt rundt på området, hvor der blev vist, hvorledes trailerne og containerne fra alle sider og vinkler blev fotograferet ved indkørslen til det sikrede område. Herved var alle diskussioner om, hvorvidt en trailer eller container ved levering på området var beskadiget eller ej, afklaret på forhånd.
 
Vi fik efterfølgende lejlighed til at se, hvorledes trailerne og containerne blev losset og lastet på og af jernbanevogne. Et ganske fikst system, hvor togvognene blev drejet ca. 30 grader, så trucksene (altså ikke lastbilerne) kunne bakke ind i togvognene og hente trailerne ud, hvorefter der var klar bane til at køre en ny trailer ind fra den anden side. Sådan foregik det 3 gange i døgnet alle ugens dage. P.t. er der 1 spor med denne type lastning og losning. Desuden er der 2 spor på hver 370 m., hvor der med en containerportalkran lastes og losses containere især. Desuden benyttes der adskillige mobile containerkraner til lastning og losning. Kapaciteten vil blive mere end fordoblet med den nye udvidelse, hvor der bliver 2 spor med denne specielle type lastning og losning samt 4 spor på hver 700 m. til lastning og losning af containere. I samme forbindelse bliver der yderligere 2 store containerportalkraner til at foretage lastning og losning af såvel containere som trailere.
 
Den nye udvidelse, som forventes at være klar i 2017, vil medføre en forøgelse af medarbejderstaben fra p.t. ca. 1.000 til 1.200 medarbejdere.
 
Som det fremgår af det ovenfor nævnte PDF-dokument, er der yderligere en ikke uvæsentlig miljø-gevinst ved at køre alle disse trailere og containere på jernbane frem for på motorveje.
 
Fik oplyst af kommunikationsmedarbejderen, at det tager 10-12 timer at køre et godstog fra Bettemburg til Le Boulou ved den spanske grænse!!! Det lader sig ikke gøre med bil – end ikke i personbil.
 
Efter rundvisningen på CFL Multimodal kørte vi til Bettemburg for at spise på Chez Florentin i nogle hyggelige omgivelser, hvor snakken gik lystigt til midt på eftermiddagen.

Nedenstående video giver et lille indblik i dagen
 

Henning Houkjær
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite