Kunst og Arkitektur i EU-Domstolen:

60+ besøgte Domstolen onsdag d. 16. marts 2016.


Vi fik først en orientering af pressesekretær Gitte Stadler om EU-Domstolen, der består af 3 afdelinger: Domstolen, Retten og Personaleretten. Rets sproget er fransk, et levn fra starten af Domstolens etablering i 1952. Fransk sagsbehandling præger fortsat Domstolen. Således er der til Domstolen knyttet generaladvokater, der hovedsagelig er franske. Man kan håbe på reform af systemet ad åre, således at engelsk på sigt kunne være rets sproget ligesom en generel modernisering er tiltrængt.
Der er 28 dommere, en fra hvert medlemsland, i både Domstolen og i Retten. I Personaleretten er der 7 dommere. En udvidelse af dommernes antal er på vej. Dommerne udnævnes af medlemsstaternes regeringer for et tidsrum af 6 år. Der er i alt 2.000 ansatte i Domstolen.

Bagefter  gennemgik vi arkitekturen og den opstillede kunst i domsbygningen med en dansk talende guide. Man betages af bygningen, stor, rummelig med synlige tegn på dens udspring fra Kul og Stålunionen. Domstolen køber ikke selv kunst, men får det enten forærende eller låner det fra medlemsstaterne.

Talrige malerier henviser til  moder Justitia, ret og retfærdighed, således de store malerier på den øverste etage, der er givet som gave af Luxembourg.
Vi så først  skulpturen af Rodin, "Grubleren", udlånt af Frankrig og skal derfor tilbageleveres. 12 kopier af samme kunstværk betragtes efter fransk lovgivning som originaler. Noget særegent for Frankrig.
Rumænien har doneret  den smukke bronzefigur "Archer au repos" til Domstolen. Værket er udført af Ion Jalea.
Smukke marmor skulpturer, udlånt af Portugal og Luxembourg prægede etagerne.

2 af retssalene er opkaldt efter de kunstnere., der har udsmykket retssalene.
Den ene er Dalsgaard salen, opkaldt efter den danske maler Sven Dalsgaard, der har 3 malerier ophængt på væggen i retssalen. Ordene ” med kærlighed” ” retfærdighed” ”et forenet Europa” kan på forskelleig sprog læses på malerierne. De 3 malerier er en foræring fra den danske stat. I samme retssal befinder sig desuden (som i de øvrige retssale) danske design kontorstole af Arne Jacobsen. Tilhørstolene var i flot røde farver af vævningen Kvadrat. En virkelig flot retssal.
Kunstneren Antonio Costa Pinheinro har udsmykket den anden  retssal med 2 flotte gobeliner. Også denne sal er opkaldt efter kunstneren.

Sidst men ikke mindst så vi portrætter af de dommere, der havde beklædt embeder i Domstolen. Vi så den første danske dommer Max Sørensen og hans efterfølger Poul Due.
At bygningen er fantastisk, fik vi  yderligere bekræftet, da et lille mandligt kor optrådte i en af gangene, sikke en akustik.

Bagefter var der en dejlig  middag på Restaurant "Clé de Sol".

Alt i alt et meget spændende besøg, som godt tåler gentagelse. Domstolen er åben for publikum d. 30 april i år og der er specielt tilrettelagt noget for børn, så tag bare børnebørn med ind til Domstolen.

Læs evt. mere på hjemmesiden: www.curia.europa.eu

Hanne Christoffersen    
Klik her for at få dit eget GoMINIsite