Pâtisserie Namur
Onsdag den 18. november 2015 
Klinisk Forskning ved Dr Anna Chioti

 

Knap 30 forventningsfulde 60+’ere mødtes i Centre Hospitalier for at høre mere om dette spændende, relevante og for de fleste relativt ukendte område. Vi tog plads i ”Amfitetatret” – en ideel ramme om Dr. Anna Chiotis foredrag. På storskærme blev vi først orienteret om Annas baggrund: opvækst i Grækenland og i Belgien, medicinsk uddannelse i Belgien, job som praktiserende læge, skift til farmaindustrien og hendes ”nye liv” i Luxembourg med sin danske mand og tre katte. Hun  er chef for Luxembourg Institute of Health, der er specialiseret i klinisk forskning, og har i den forbindelse fået en række priser, ikke kun i Luxembourg.

 

Vi fik først en omhyggelig indføring i, hvad der ligger i begrebet klinisk forskning: der er tale om en undersøgelse af en medicinsk behandling eller et nyt medicinsk præparat på en klart defineret patientgruppe med henblik på en eventuel markedsføring af et nyt lægemiddel. Kliniske forsøg er her et af de sidste trin i den lange proces, der ofte kan vare i mange år. Vi blev orienteret om de forskellige faser af denne proces. Anna fremhævede her, at offentlige myndigheder er involveret fra starten, når et medicinalfirma ønsker at markedsføre et nyt lægemiddel.

 

Anna understregede også, at der såvel nationalt som internationalt efterhånden er blevet fastsat strenge regler i relation til forsøgspersonerne: bl.a. er de sikret anonymitet, ligesom de til enhver tid kan ”springe fra” og vende tilbage til den behandling, de måtte være i gang med.

 

Da Luxembourg pga sin størrelse rent statistisk ikke kan disponere over tilstrækkeligt mange forsøgspersoner, er der et snævert samarbejde med forskningsinstitutioner i andre lande.

 

Ifølge Anna er Luxembourg ”et skridt fra paradis” med hensyn til finansieringen af Luxembourg Institute of Health: det finansieres af det luxembourgske forskningsministerium og af de farmaceutiske virksomheder, der ønsker et nyt lægemiddel undersøgt. Og ”kommandovejen” i Luxembourg er kort: der er kun én instans, der skal rettes henvendelse til!

 

Efter mange relevante spørgsmål – og Annas kompetente svar - nævnte Anna, at der pt. i Luxembourg er forsøg i gang omkring en mulig ny behandling af patienter med (begyndende) Parkinson. Interesserede 60+’ere kunne melde sig ...

 

Efter dette interessante foredrag indtog vi en lækker ”Walking lunch”.

 

Tak til Anna for en fin dag.

 

Jens Nilsson       

 

         

Klik her for at få dit eget GoMINIsite