Besøg på rensningsanlægget SIAS, Station d’épuration d’Uebersyren, onsdag den 19. april 2017.

På denne særdeles kolde forårsdag mødte 19 deltagere op til besøget på ovennævnte rensningsanlæg.
Vi blev særdeles venligt modtaget af Ingeniør Marc Bouillé, som inviterede os ind i anlæggets dejlig varme kontrolrum.

Her fortalte M. Bouillé, at anlægget er et fælleskommunalt anlæg, som modtager spildevand fra kommunerne Contern, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange samt fra byen Syren i Weiler-La-Tour kommune.
Derudover bliver spildevandet fra Findel Lufthavn ligeledes ført til rensning i anlægget. Spildevandsmængderne fra Findel Lufthavn er meget forskellige i henholdsvis sommerhalvåret og i vinterhalvåret. I sommerhalvåret påvirker de modtagne mængder fra Findel kun driften af anlægget meget lidt, men i vinterhalvåret er der perioder, hvor fly bliver af-iset, hvilket medfører betydelige belastninger for rensningsanlægget.

Anlægget modtager og renser spildevand fra ca. 35.000 personer, samt fra virksomheder. I tørt vejr modtages der ca. 200 liter spildevand pr. sec og i nedbørsperioder kan de modtagne mængder spildevand stige til ca. 360 liter pr. sec.

Efter introduktionen til anlægget i kontrolrummet, fulgte vi spildevandets vej gennem anlægget fra indløb til det sted, hvor det rensede spildevand løb ud i floden Syr. Meget forenklet kan det nævnes, at de første rensningstrin er mekanisk rensning for partikler større end 5 mm. Derefter er der udskillelse af sand og de sidste trin er biologiske rensningstrin.  Spildevandet opholder sig i alt ca. 27 timer i anlæggets forskellige procestrin.
M. Bouillé fortalte, at det rensede spildevand, der løb ud i Syr, nu var renere end det der er i floden i forvejen. Spildevandet bliver renset for ca. 97% af urenhederne og er ved udløbet af badevandskvalitet. Om det var på grund af kulden eller en anden grund, der var dog ingen af deltagerne, der tog en dukkert i udløbskanalen.

Det ”affald” (ca. 8 ton plastic-lignende genstande om ugen), der bliver frasorteret ved den mekaniske rensning, køres til et forbrændingsanlæg. Slam, der fraskilles i de biologiske procestrin, bruges som gødning i landbruget. Landmændene modtager betaling for den mængde, som de aftager.
Selve turen rundt i anlægget var en kold ”omgang”, men bestemt interessant og M. Bouillé var meget informativ om de enkelte procestrin samt i øvrigt en særdeles behagelig rundviser.

Dagens deltagere kørte efterfølgende til Niederanven, hvor vi spiste en god 3-retters middag på ”Osteria di Niederanven” og som sædvanligt gik snakken lystigt. De fleste fik langsomt varmen igen efter et interessant og lærerigt 60+ arrangement.
 
 Mogens Bach Nielsen

 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite