Formål for 60+ Netværket

60+ Netværket  er for alle i deres bedste alder, nye såvel som gamle i Luxembourg

60+ Netværket er en selvstændig seniorgruppe med tilknytning  til Den Danske Kirke i  Luxembourg.
Netværket har egen hjemmeside samt en internetside, som et selvstændigt faneblad under Den Danske Kirkes hjemmeside.
Netværket er for danskere, som er bosiddende i Luxembourg.
Sproget er dansk.
Netværkets arbejde er baseret på initiativer fra alle gruppens medlemmer.
Der opkræves ikke særskilt kontingent for at deltage i netværkets aktiviteter, men den enkelte betaler selv for de aktiviteter, som den pågældende deltager i.

 

Formålet med 60+ Netværket er:
- at have et uafhængigt netværk, hvor seniorer kan komme i kontakt med ligesindede
- at udveksle erfaringer omkring praktiske forhold
- at få kendskab til kulturelle, historiske, sociale og politiske forhold i Luxembourg
- at iværksætte diverse aktiviteter dels for alle i gruppen dels for et mindre antal

 

Hvis du er interesseret og endnu ikke medlem af netværket, så send et par linjer til mail: 60plusnet@gmail.com

 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite