Dødsfald

Når et nært familiemedlem eller en god ven afgår ved døden, kan der midt i sorgen være mange praktiske spørgsmål, der skal tages stilling til.
Spørgsmål som ikke bliver lettere af, at man bor udenfor Danmark.
 
Nedenstående giver et overblik over ting som er aktuelle ved et dødsfald.
I den vedhæftede fil er der en mere detaljeret beskrivelse.
 
Formaliteter i forbindelse med dødsfald i Luxembourg
 
I Luxembourg skal en bisættelse eller begravelse foregå inden 72 timer efter dødsfaldet, dog kan man ved at ansøge Sundhedsministeriet få en udsættelse på 24 timer.
 
Hvis man dør udenfor et hospital, skal man øjeblikkelig tilkalde en læge, der skal skrive en dødsfaldsattest (Certificat de décès). Hvis der skal være ligbrænding, skal man ligeledes have et certifikat fra lægen om, at man ikke havde pacemaker.  Hvis dødsfaldet sker på hospitalet, sker dette automatisk.
 
Inden 24 timer efter dødsfaldet skal man henvende sig til den kommunale administration, hvor dødsfaldet har fundet sted for at få udstedt en dødsattest (Acte de décès), en ret til at overdrage afdøde til bedemanden (L’inhumation du corps), aftale dato og tidspunkt for bisættelse samt informere om, man ønsker en civil eller religiøs ceremoni.
Ved kommunen skal man få lavet 10 kopier af dødsattesten, da man får brug for disse efterfølgende og kommunen kan certificerer at kopierne er ægte.
 
Ved religiøs ceremoni kontaktes den Danske præst i Luxembourg på tlf. 43 46 77 eller mail dankirke@pt.lu.                                                                                            
 
Ligbrænding foregår på krematoriet i Hamm. Her skal man have yderligere to certifikater fra kommunen. Autorisation d’Incinérer samt Permis – de transport et – d’humation.                                                           
 
Man anvender som regel en bedemand (Une entreprise de pompes funèbres), som ikke alene lægger den afdøde i kisten og kører til kapellet, men også hjælper med de forskellige papirer.
 
 
Arveregler i Luxembourg
Arvereglerne i Luxembourg er meget forskellige fra de danske. Uden testamente og ægtepagt vil børnene være tvangsarvinger. Det anbefales derfor at søge professionel hjælp inden et dødsfald er aktuelt og få oprettet disse.
At sidde i ”uskiftet bo” kendes ikke i Luxembourg. I stedet kan oprettes en «Abänderung des Guterstandes”, der skal underskrives af en notar. Dette papir giver den efterlevende ægtefælle tilladelse til at sidde i noget, der ligner uskiftet bo.
 
Organdonor i Luxembourg
I Luxembourg kan man blive organdonor ved at få et donorkort - passeport de vie – fra sin læge, hospital, apotek eller rådhus.
Det er også tilgængeligt fra Health kontor (Direction de la Santé) på http://www.sante.public.lu/fr/maladies-traitements/028-dondorganes/carte/index.php
 
Personens organdonorkort er ikke officielt registreret nogen steder, derfor anbefales det at holde kortet sammen med indehaverens pas eller identitetskort.
 
Eutanasi / aktiv dødshjælp
Eutanasi blev legaliseret i Luxembourg i 2009 og kræver, at patienten har foretaget gentagne anmodninger, har fået godkendelse fra to læger samt et panel af eksperter.
 
 

Detailfil

Klik her for at få dit eget GoMINIsite