Chambre des Députés

Besøg på Chambre des Députés den 12. februar 2014
 

På den lidt kolde og blæsende, men dog solrige vinterdag, mødtes vi (46 deltagere) foran Chambre des Députés, hvor månedens besøg skulle finde sted.
Efter at være kommet gennem sikkerhedstjekket ind til parlamentet, blev vi modtaget af Mme Heinen, som på meget suveræn vis informerede os i løbet af besøget.
 
Mme Heinen startede med i bygningens hall, at fortælle os om parlamentsbygningen og dens historie. Parlamentet har benyttet denne bygning til sine samlinger siden 1860. Parlamentet måtte dog forlade bygningen i 1940, idet Nazisterne opløste Parlamentet og selv benyttede bygningen til propaganda formål frem til 1944. Senere blev bygningen gennemgribende renoveret i årene 1997-1999.
 
Efter denne meget interessante indledning blev vi lukket ind i salen, hvor Parlamentet afholder deres møder.
Vi blev tilbudt, at vi kunne sætte os på parlamentarikernes stole, hvorefter Mme Heinen gav os et dybtgående indblik i Luxembourgs parlamentariske system.  

Luxembourgs første forfatning trådte i kraft den 23. juni 1848. Men siden 1841 – 2 år efter at Luxembourg var blevet en uafhængig stat – havde Luxembourg dog en Stænderforsamling, som mødtes 15 dage om året. Denne samling havde dog ingen kompetence, men kunne udelukkende ”nikke” til storhertugens lovforslag.

Luxembourgs nuværende forfatning stammer fra år 1919, hvor kvinderne – som et af de første lande i Europa – samtidigt fik valgret og valgretsalderen var 21 år. Denne aldersgrænse er dog senere nedsat til 18 år.

Parlamentet består af 60 medlemmer, hvoraf 23 kommer fra den sydlige del af landet, 21 kommer fra den centrale del, den nordlige del er repræsenteret med 9 og den østlige del med 7 medlemmer.
De 60 medlemmer vælges for 5 år ad gangen.
Lige efter valget samles de og bestemmer, hvem der skal være Parlaments Præsident (pt. Mard Di Bartolomeo) og beslutter regeringens sammensætning. Regeringen består i dag af 15 medlemmer og når de og Præsidenten er bestemt, træder de ud af Parlamentet, som så derefter suppleres op til 60 medlemmer. 

Kort fortalt og forenklet er det således, at regeringen laver lovforslagene, som derefter forelægges for Parlamentet til godkendelse. Når nye love er vedtaget forelægges de Storhertugen til underskrift. 
 
Det var et særdeles interessant og lærerigt besøg, som blev afsluttet med frokost i restaurant Come Prima.
 
 

 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite