Eurocontrol

Besøg hos Eurocontrol fredag den 3. oktober 2014
 
På en skøn sensommerdag besøgte vi (30 deltagere) EUROCONTROL i Luxembourg.

Vi blev særdeles venligt modtaget og chefen for Træningsinstituttet i Luxembourg redegjorde for Virksomheden Eurocontrol.

Eurocontrol’s hovedkvarter er beliggende i Bruxelles, i Brétigny-sur-Orge i Frankrig er udviklingscenteret og i Maastricht er der et kontrolcenter, som varetager kontrollen af fly i det øvre luftrum i Belgien, Holland, Luxembourg samt Nordvesttyskland. Den fjerde lokalitet er så Luxembourg, hvor Træningscentret er beliggende.

Eurocontrol er etableret i 1960 som en civil-militær organisation, som har udviklet sig til en vigtig europæisk vidensbank for lufttrafikstyring. Organisationen leder og supporterer forbedringer af lufttrafikstyringen på tværs af Europa.

Eurocontrol er den europæiske organisation for luftfartens sikkerhed og er en europæisk mellemstatslig organisation, sammensat af 39 medlemslande samt EU. Organisationen har som sin mission at harmonisere og integrere lufttrafiktjenester i Europa, med det sigte at opnå ensartet lufttrafikledelse for såvel civile som militære luftrumsbrugere samt med henblik på at skabe en sikker, velordnet, effektiv og økonomisk lufttrafikafvikling over hele Europa og samtidig reducere ugunstig påvirkning af miljøet.

Opfyldelsen af dette mål er et væsentligt element i de nuværende og kommende udfordringer, som luftfartsindustrien står overfor i forbindelse med stigende trafikmængde, som stadig skal afvikles sikkert, omkostningseffektivt og med respekt for miljøet.

Eurocontrol udvikler, koordinerer og planlægger gennemførelsen af strategisk Paneuropæisk lufttrafikudøvelse på kort, mellem og langt sigt og udvikler planer for disse i samarbejde med nationale lovgivere, lufttrafiktjenesteudbydere, lufthavne, industrien, diverse organisationer og relevante europæiske institutioner.

Eurocontrol’s hovedopgaver spænder fra gate-to-gate lufttrafiktjenesteudøvelse, via strategisk og taktisk flow management og uddannelsesaktivitet til udvikling af teknologier, procedurer og opkrævning af gebyrer for lufttrafiktjenesteudbyderne.

Vi blev orienteret om, at der dagligt i gennemsnit er ca. 26.000 fly i luftrummet over Europa. Visse dage er der en spidsbelastning ca. 34.000 fly.

Efter den meget interessante introduktion blev vi opdelt i to grupper. Vi kom derefter på skift til to forskellige af træningscentrets simulatorrum. Det ene simulatorrum er for overvågning af selve lufthavns området samt styring af landinger og starter. Det andet simulatorrum er for kontrollen, når flyene har forladt lufthavnene (det øvre kontrolområde), indtil de nærmer sig ankomstlufthavnen.

I begge simulatorrummene fik vi – af to instruktører - en meget fin indføring i, hvorledes der arbejdes med den europæiske lufttrafik, således at vi kommer sikkert af sted på flyrejser.

Som afslutning af dette meget interessante besøg spiste vi i Træningscenterets kantine, hvor vi i det fine sensommervejr kunne nyde at sidde udenfor.

Mogens

 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite