Tøsefrokost
Efter at den tidligere M/K -(gourmet)spiseklub var ophørt, blev der i  februar 2015 taget initiativ til at oprette en ny frokostklub for K'er inden for 60+. Klubben blev i første omgang kun "markedsført" over for dem, som tidligere havde vist interesse for den tidligere spiseklub. Men frokostklubben er selvfølgelig åben for alle K'er inden for 60+, som måtte være interesserede. Og hen ad vejen er deltagerantallet også støt steget.
 
Formålet er først og fremmest at få lidt godt at spise under hyggelige og afslappede former.
Typen af mad og niveauet af restauranterne varierer, men svinger sig dog normalt ikke op over "middel" prisniveau.
 
Inden afslutning af en frokost aftaler vi dato for næste arrangement, normalt inden for de følgende 4-6 uger. Og vi forsøger fra gang til gang at få en ny "tovholder" på banen for at få så varieret et valg af restaurant og beliggenhed som muligt.
 
Information om ny dato, navnet på den valgte restaurant samt dennes menukort udsendes til alle medlemmer i god tid i forvejen.
Så står det helt frit for alle - inden for den anførte deadline - at vælge til eller fra, alt efter lyst og tid.
 
Er du interesseret i at joine frokostklubben, så skriv til Merete Lynge på merete.lynge@outlook.dk
så vil du automatisk høre fra os inden de kommende arrangementer.
 
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite